Trình độ học vấn

» Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa phân hiệu Đại học y Hà Nội tại Thanh Hóa

Chuyên môn nghiệp vụ

∗ Khám chữa bệnh Nội khoa

Quá trình công tác

⇒ Từ 2015 – 2020, công tác tại Khoa Nội, Khoa Ngoại, Khoa cấp cứu – Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy Thanh Hóa

⇒ Từ 2020 – nay, công tác tại Phòng Nội – Phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ