Trình độ học vấn

» Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I – Khoa Nhi – Đại học y Thái Nguyên

»  Hoàn thành khoa đào tạo siêu âm tim mạch

»  Hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật điện tim cơ bản

Nghiệp vụ chuyên môn

∗  Siêu âm tim

∗ Siêu âm tổng quát

Quá trình công tác

⇒ Hiện tại đang là Trưởng phòng khám Nhi – Phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ