Địa chỉ: Đồng Quán- Bố Hạ- Yên Thế- Bắc Giang

Hotline: 0325.181.115

Cứu thương: 0944.288.115

Email: ctcpyttamphuc@gmail.com

Website: benhviendakhoatamphuc.com

Giờ làm việc: Sáng từ 6h45’ – 11h15’. Chiều từ 13h30’ – 17h