1. Giới thiệu chung:

Phòng công nghệ thông tin – phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ là một trong những phòng chức năng được thành lập để ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tham mưu cho giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công nghệ thông tin của phòng khám.

Mục tiêu của phòng CNTT là xây dựng phòng khám theo tiêu chuẩn phòng khám thông minh, thiết lập môi trường số hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành y tế.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp ứng dụng phát triển CNTT trong y tế phòng khám.

Quản lý trang thiết bị vật tư CNTT, bố trí sắp xếp trang thiết bị CNTT hợp lý, khoa học đáp ứng yêu cầu chuyên môn của phòng khám.

Quản trị cơ sở dữ liệu , quản trị hệ thống phần mềm về các ứng dụng về công nghệ thông tin của phòng khám. Đảm bảo sự vận hành liên tục an toàn và hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

Đảm bảo an ninh hệ thống đối với các thiết bị, phần mềm CNTT và các thiết bị khác có liên quan đến CNTT của phòng khám.

Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy móc CNTT. Chủ động trong phát hiện và xử lý lỗi hệ thống phần mềm và thiết bị phần cứng.

Thường xuyên cập nhật kiến thức, huấn luyện, đào tạo chuyển giao và phổ biến kỹ thuật về CNTT cho đơn vị hoặc cá nhân sử dụng trang thiết bị phần mềm.

Tăng cường tìm kiếm sự hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực CNTT, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống CNTT của phòng khám.