Phòng kế toán – phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ được thành lập cùng với sự ra đời của phòng khám. Trải qua hơn 10 năm hoạt động phòng đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng lẫn chất lượng. Với đội ngũ cán bộ nhân viên không ngừng học tập trau dồi đạo đức nghề nghiệp góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, chất lượng phòng khám ngày càng được nâng cao.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:
  2. Chức năng:

Phòng kế toán – Phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính hiệu quả, tiết kiệm đúng quy chế.

  1. Nhiệm vụ:

Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của phòng khám và tổ chức thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính về kinh tế tài chính của đơn vị.

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của phòng khám và cá nhân.

Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý việc thu viện phí.

Tổ chức các công tác kế toán đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi.

Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của phòng khám.

  1. Thế mạnh:

Đội ngũ cán bộ nhân viên đều rất trẻ, năng động, hầu hết đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tâm huyết với công việc, hòa đồng nhân ái.

Thường xuyên trau dồi, học hỏi kiến thức nâng cao nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Định hướng phát triển:

Hoàn thành quy chế chi tiêu nội bộ.

Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người bệnh cũng như khoa phòng trong công tác thanh toán viện phí, thanh toán bảo hiểm y tế nhằm tạo nên thương hiệu của đơn vị, người bệnh tin tưởng và đến với phòng khám nhiều hơn.

Các nguồn lực tài chính được phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động khám chữa bệnh và các hoạt động khác của phòng khám, nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên.