THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA - BÁC SĨ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc đang và sẽ còn cố gắng hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao tay nghề đối với đội ngũ Bác sĩ, chúng tôi với phương châm: Toàn diện - Khoa học - Chuyên nghiệp - Tận tâm