Phòng khám đa khoa Bố Hạ hưởng ứng tuần lễ áo dài

Phòng khám đa khoa Bố Hạ hưởng ứng tuần lễ áo dài với tinh thần lan toả và bản tồn giá trị tà áo dài Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *